ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

fiap_logo
FIAP – Konkurs za međunarodna umjetnička zvanja
Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH obavještava sve članove,koji su ispunili uslove za sticanje nekog od FIAP-ovih zvanja,da pripreme prijavu i kolekciju radova najkasnije do 20. aprila 2015. godine.
Kandidat treba da pripremi:
1. Popunjene FIAP obrazace A, B, C, D,
2. Kolekciju izabranih radova na CD-u
3. Jednu fotografiju kandidata formata 2.7×3.4 cm
4. Uplata za FIAP taksu i troškove transfera novca:
– za AFIAP zvanje iznosi 240 KM
– za EFIAP zvanje iznosi 120 KM
Uplata se vrši u KM valuti na žiro račun AUFBiH broj 1941041066600115 kod ProCredit banka Tuzla. AUF BiH vrši zajedničku uplatu sredstava u FIAP trezor i zajedničko slanje radova i dokumentacije.
Za detaljne informacije obratite se na  tel. 065 535 693

Koordinator za saradnju sa FIAP-om – FIAP liaison officer
Dragan Prole , MF AUFBiH , EFIAP/g