ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

AUFBiH
Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH, Šeste bosanske 4, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E – mail : ozren@bih.net.ba
Tel: +387 35 248 930, Fax: + 387 35 248 931, Mob: +387 61 101 330
ID broj : 4209583240005
Žiro račun broj : 1941041066600115 Pro Credit banka Filijala Tuzla