ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Asocijacija za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AUF BiH)  nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na osnovama Udruženja fotografa Bosne i Hercegovine formiranog  13. oktobra 1910. godine te registrovanog kod Zemaljske vlade BiH  pod rednim brojem 201613.
AUF BiH preuzima prava i obaveze Saveza foto i kino amatera BiH formiranog 15. septembra 1947. godine, čiji je pravni sljedbenik.
AUF BiH je interesno udruženje dobrovoljno udruženih građana koji se udružuju u cilju ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa i potreba u oblasti fotografije.
AUF BiH je registrovan kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod rednim brojem : 91/03 od  29.04.2003. g.

UPRAVNI ODBOR
Božanović Ozren, predsjednik
Druge tuzlanske 3, 75000 Tuzla –  Tel. 035 248930  Kućni : 070 203 201  Mob: 061 101 330
E-mail : ozren@bih.net.ba
Dragan Prole, FIAP liaison officer, podpredsjednik
Kosovke djevojke 5, 78000 Banja Luka – Mob: 065 535693
E-mail: prolet@teol.net
Mirsad Mujanović, koordinator za dodjelu zvanja
Pireta 18, Travnik – Mob : 062 714 891
E mail : mirsadmujanovic@yahoo.com
Skenderija Siniša, koordinator FOTOBiH
pc 96, Economik doo , 72250 Vitez  – Mob: 063288502
E-mail: sinisa@skenderija.com
Milorad Kašćelan, koordinator BH kolekcija
(Univerzitetski foto kino klub)Bana Milosavljevića 20 78 000 Banja Luka – Mob : 065671091
E mail : milorad.kascelan@unibl.rs
Radoje Elez, rad sa mladima
Crnač 6, 89101 Trebinje, Mob :065 535 366
E mail : eradoje@gmail.com
UMJETNIČKI SAVJET AUFBiH:
  • Dragan Prole, EFIAP/g, MF AUFBiH, predsjednik
  • Mirsad Mujanović, AFIAP,MF AUFBiH
  • Siniša Skenderija, AFIAP, KMF AUFBIH
  • Slobodan Krstić, EFIAP/s, MF AUFBiH
  • Hukić Ahmet, EFIAP, MFAUFBiH
  • Kašćelan Milorad, EFIAP, MFAUFBiH