ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

047 Travnik, septebar 1014. 048
045 Prozor Rama, septembar 2011.g. 046 Travnik, septembar 2012.g.
043 Prozor Rama, august 2009.g. 044 Prozor Rama, novembar 2010.g.
041 Travnik, septebar 2007.g. 042 Prozor Rama, septembar 2008.g.
039 Modriča, maj 1990.g. 040 Banja Luka, maj 1991.g.
037 Bosanaka Dubica, maj 1988. 038 Mostar,maj 1989.g.
035 Tuzla, maj 1986.g. 036 Trebinje, maj 1987.g.
033 Čapljina, maj 1984.g. 034 Bijeljina, maj 1985.g.
031 Doboj, oktobar 1982.g. 032 Zenica, maj 1983.g.
029 Trebinje, decembar 1980.g. 030 Sarajevo, maj 1981.g.
027 Maglaj, maj 1978.g. 028 Banja Luka, 1979.g.
025 Banovići, maj 1976.g. 026 Zavidovići, oktobar 1977.g.
023 Derventa, 1974.g. 024 Sarajevo, maj 1975.g.
021 Čapljina, maj 1972.g. 022 Foča, juni 1973.g.
019 Višegrad, maj 1970.g. 020 Konjic, maj 1971.g.
017 Trebinje, maj 1968.g. 018 Maglaj, maj 1969.g.
015 Sarajevo, decembar 1966.g. 016 Derventa, maj 1967.
013 Bihać, maj 1964.g. 014 Banovići, maj 1965.g.
011 Mostar, 1962.g. 012 Tuzla, 1963.g.
009 Sarajevo, 1960.g. 010 Sarajevo, 1961.g.
007 Banja Luka, 1958.g. 008 Sarajevo, novembar 1959.g.
005 Zenica, maj 1955.g. 006 Sarajevo, decembra 1957.g.
003 Tuzla, maj 1954.g. 004 Sarajevo, august 1955.g.
001 Sarajevo, oktobar 1950.g. 002 Sarajevo, 1951.g.