ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

PONUDA ZA ČLANOVE AUFBiH
Naslovna strana_resizeAUFBiH vrši prodaju knjiga Nikole Marušića “Istorija fotografije u BiH do 1918. godine”. Obzirom na ograničenu količinu, knjigu sa popustom i po promotivnoj cijeni mogu nabaviti samo članovi AUFBiH sa plaćenom članarinom za 2015. godinu i to po cijeni od 10 KM plus troškovi poštarine koja za BiH iznosi 4 KM. Knjiga se može dobiti uplatom na žiro račun AUFBiH broj 1941041066600115 Pro Credit banka Filijala Tuzla.
Knjiga ima 252 stranice formata A4 i štampana je na visokokvalitetnom papiru (kunstdruk), a tekst je objavljen na domaćem i engleskom jeziku. Knjiga sadrži 208 fotografija od kojih se neke objavljuju prvi put. Takođe je objavljen popis svih fotografija, napomena, popis manje poznatih pojmova i objašnjenja autora.
O knjizi su rekli :
“Izuzetna knjiga autora Nikole Marušića, napisana u posljednjem trenutku kada je to bilo moguće uraditi, kombinuje studiozno zapažanje u vezi sa predmetom knjige i veoma važne dokumentarne fotografije koje su lijepe i rijetke.”  - Marian Wenzel, istoričar umjetnosti, BHHR London
“Bogatom zbirkom ilustracija ova knjiga daje čitaocu izvrstan skup ne samo fotografija već i divne pejzaže i razna arhitektonska dostignuća, a koja se mogu naći u Bosni i Hercegovini. Njen pristup je romansijerski i ona će poslužiti mnogo godina kao dobrodošao izvor slike i teksta posjetiocima i onim drugim zainteresovanim za ovo područje.” – dr.Robert J. Donia, istoričar na Univerzitetu Mičigen, An Arbur
“Nama koji volimo fotografiju, volimo umjetnost i nauku, mora biti veoma drago što se takva knjiga upravo u ovoj oblasti pojavila. I što se sa njome dokazuje, ponekad bolje nego “sa deset hiljada riječi” da je ova mala zemlja “bogu iza leđa” pratila sve ono što se u Evropi događa, sa izvjesnim zakašnjenjem, i sa manjom gustinom događaja, ali je pratila.” –  dr. Trifko Kulenović, akademik i književnik