ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

2007 2009
EFIAP Faruk Ibrahimović AFIAP Milorad Kašćelan
AFIAP Ozren Božanović AFIAP Prole Dragan
AFIAP Murat Jašarević
 2010  2011
AFIAP Mirsad Mujanović EFIAP Dragan Prole
AFIAP Ahmet Hukić AFIAP Branko Pejaković
AFIAP Željko Jelić
2012 2013
EFIAP/b Dragan Prole EFIAP/s Dragan Prole
EFIAP Milorad Kašćelan
EFIAP Branko Pejaković
EFIAP Željko Jelić
EFIAP Slobodan Krstić
AFIAP Dejan Selaković
AFIAP Siniša Skenderija
2014
EFIAP/g Dragan Prole
EFIAP/b Slobodan Krstić
EFIAP Ahmet Hukić
AFIAP Ajbar Mujanović